Pijl rood

Bouwen

Bouwen, slopen, wijzigen van gebruik, kappen, horeca en evenementen. Voor veel van deze activiteiten hebben initiatiefnemers een vergunning nodig. Onze vakbekwame vergunningverleners kunnen de vergunningaanvragen voor jou beoordelen.

Wij kijken naar de technische aspecten en toetsen of deze activiteiten passen in het bestemmingplan of omgevingsplan. Samen met de initiatiefnemers maken we nieuwe ontwikkelingen in jouw bruisende omgeving mogelijk. Onze vergunningverleners  staan voor kwalitatief hoogwaardige toetsing en vergunningverlening.

Daarnaast is het ook nodig om goed toezicht te houden op de naleving van deze regels. Een goed toezicht bevordert de veiligheid in en buiten gebouwen. Zo dragen we samen met jou bij aan een duurzame en veilige omgeving.

Deze ondersteuning op locatie bieden we aan in de vorm van detachering. Denk hierbij aan rollen zoals:

  • Omgevingsvergunningverlener
  • Wabo coördinator / regisseur
  • Vergunningverlener APV, Evenementen, Drank en Horeca en bijzondere wetten
  • Constructeur
  • Toezichthouder / bouwinspecteur

Maatwerkadvies

Daarnaast kunnen wij je ook maatwerkadvies bieden.
Denk hierbij aan:

  • Uitbesteding van plantoetsing
  • Uitbesteding van bouwinspecties
  • Controles van constructieve berekeningen