Pijl rood

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimte voor wonen, werken, recreatie en natuur is schaars in Nederland. Dagelijks worden nieuwe initiatieven voor bebouwing of voor gewijzigd gebruik van grond ingediend. Sommige plannen lijken eenvoudig, anderen zijn zeer complex. Dit moet in goede banen worden geleid en alle betrokken belangen moeten worden gewogen. Onze Adviseurs Omgevingsrecht kunnen deze initiatieven begeleiden en vastleggen in bestemmingplannen, uitgebreide omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar de beste oplossing.

Deze ondersteuning bieden we graag in de vorm van detachering. De werkzaamheden kunnen variëren van informatievoorziening aan burgers en begeleiden van ruimtelijke plannen tot strategische gebiedsontwikkeling.

Maatwerkadvies

Daarnaast kunnen wij je ook maatwerkadvies bieden.
Denk hierbij aan:

  • Opstellen van bestemmingsplannen
  • Planschade
  • Grondexploitaties
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Toetsen en begeleiden van ruimtelijke procedures
  • Beoordelen en begeleiden van bezwaar- en beroepsprocedures