Pijl rood

Milieu

Onze milieuwetgeving wordt steeds complexer én steeds belangrijker. Zeker met actuele thema’s zoals stikstof en PFAS verontreiniging. Naast wetgeving en techniek wordt communicatie en tactisch milieubeleid prominenter. Onze milieuadviseurs zijn inzetbaar binnen het vakgebied bodem, water, geluid, ecologie, asbest, duurzaamheid, natuur en landschap.

Wij zetten ons in deze vakgebieden in als:

  • Milieuvergunningverlener landbouw / industrie
  • Toezichthouder milieu landbouw / industrie
  • Adviseur Bodem
  • Adviseur geluid / Lucht
  • Adviseur Water
  • Adviseur / Toezichthouder Asbest
  • Adviseur externe veiligheid
  • Adviseur Energie en duurzaamheid
Kompas Omgevingsadvies   scaled