Pijl rood

Certificering

Kwaliteit en betrouwbaarheid van dienstverlening, processen, administratie en betalingsverplichtingen nemen we heel serieus. Met het certificaat NEN-4400 is dat dik in orde!

SNA – Keurmerk / NEN 4400

Per 1 juli 2012 geldt een fiscale vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid. Kompas heeft dit certificaat verkregen, nadat kritisch bekeken is of de volgende zaken op orde zijn:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Minimaal twee keer per jaar worden we hierop gecontroleerd.

LOGO SNA FC def C