Pijl rood

Project van Bart Vorster

In 2014 benaderde De Efteling de gemeente Loon op Zand om het attractiepark uit te breiden. Dit was natuurlijk in strijd met het geldende bestemmingsplan. Eén van de belangrijkste aandachtspunten is het verkeer, de toe- en uitstroom van de bezoekers van De Efteling. Medio 2015 is De Efteling samen met de gemeente Loon op Zand gestart met het betrekken van omwonenden, buurgemeenten, provincie Noord-Brabant, Natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders bij het opstellen van de uitbreidingsplannen.

Onze collega Bart Vorster, is sinds 2015 projectleider namens de gemeente Loon op Zand. Mede onder zijn aansturing zijn de volgende zaken tot stand gekomen en vastgesteld: Masterplan Wereld van de Efteling 2030, milieueffectrapportage, bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030, wisselstroken Europalaan, beeldkwaliteitsplan en onderliggende onderzoeken.

Na een lange bestemmingsplanprocedure (2016 – 2021) met diverse zittingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, is het bestemmingsplan op 2 juni 2021 onherroepelijk geworden.

Het resultaat

Een uitbreiding van De Efteling.

 

Op basis van het bestemmingsplan wordt De Efteling de komende jaren uitgebreid, zowel in oostelijke richting (autoweg N261 Tilburg – Waalwijk, vooral grote buitenattracties) en westelijke richting (richting kern Kaatsheuvel, parkeren en overdekte attracties). Ook wordt het wegennetwerk rondom het park aangepakt en uitgebreid.

Kompas Omgevingsadvies Bart Vorster