Pijl rood

Project van Michel Knol

De gemeente Olst-Wijhe heeft voor haar kernwinkelgebieden in Olst en Wijhe in 2017 de Detailhandelsvisie 2017-2021 vastgesteld. Deze visie is gericht op de ambitie om de vitaliteit van de kernwinkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. Om dit te realiseren wordt gestreefd naar een aantrekkelijk en compact kernwinkelgebied, met de concentratie van detailhandel. Inmiddels werd er een aantal jaar met de visie gewerkt en de gemeente ontving steeds meer aanvragen voor een omgevingsvergunning om binnen het kernwinkelgebied winkelpanden om te vormen naar woningen, voornamelijk in Olst.

In de visie ontbraken de juiste handvatten om dergelijke aanvragen af te handelen. Mij is gevraagd, vanuit mijn opdracht op ruimtelijke ordening bij team Leefomgeving, om in samenspraak met de beleidsmedewerker Economie en de lokale ondernemersvereniging in Olst na te denken over de verdere toekomst van het kernwinkelgebied in Olst en daarbij rekening te houden met toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het resultaat van dit proces zijn de ‘Beleidsregels wonen kernwinkelgebied Olst’. De beleidsregels geven een nadere invulling aan de wens die is uitgesproken in de Detailhandelsvisie 2017-2021. Aan de hand van de beleidsregels wordt het mogelijk om aan de randen van het kernwinkelgebied mee te werken aan het omvormen van winkels naar woningen, om zo te komen tot een toekomstbestendig, aantrekkelijk en compact kernwinkelgebied.

De beleidsregels creëren duidelijkheid voor zowel de gemeente Olst-Wijhe als de lokale ondernemers. Met de beleidsregels is de richting die de gemeente, in samenspraak met de ondernemers, op willen helder verwoord en kan worden ingespeeld op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kompas Omgevingsadvies  omgevingsadvies