Pijl rood

Project van Éowyn van Miltenburg

De belangstelling voor wonen op het eiland Hoeksche Waard groeit. In de gemeente Hoeksche Waard zijn ze daarom druk bezig met de bouw van nieuwe woningen. Voordat woningen gebouwd kunnen worden, moet vaak eerst afgeweken worden van het bestemmingsplan. Vaak wordt een projectgroep opgericht als het gaat om grote bouwontwikkelingen, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt opgericht. Een ontwikkeling wordt dan tot en met de uitvoeringsfase begeleidt.

Onze collega, Éowyn van Miltenburg, is betrokken bij één zo’n project, namelijk de herontwikkeling van het gebied Alcazar, gelegen aan de Groenweg 16 in Puttershoek. Alcazar is een bekend fenomeen in Hoeksche Waard. In de jaren 80 en 90 kwamen duizenden jongeren naar Alcazar om te stappen. Tegenwoordig voorziet Alcazar als een zalencentrum en restaurant.

Helaas komt hier een einde aan. Alcazar wordt  namelijk gesloopt. In de plaats daarvan komt een nieuwe woonwijk. Het project bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Éowyn heeft daarin een belangrijke rol. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Het is aan Éowyn om deze procedure in goede banen te begeleiden.

Het resultaat

Het ontwerp bestemmingsplan komt dit najaar ter inzage

Kompas Omgevingsadvies