Pijl rood

Project van Martijn van Dee

Het was groot landelijk nieuws: in 2017 kwamen de reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen naar Ouwehands Dierenpark. Om deze panda’s een fijne plek te geven moest een nieuw gebouw worden gerealiseerd: Pandasia. Naast het feit dat dit nieuwe gebouw net niet in het bestemmingsplan paste, moest nagedacht worden over de nieuwe parkeerbehoefte en de verkeersstromen van en naar het park toe. Al voor de komst van de panda’s was er op drukke dagen parkeeroverlast in de omliggende wijk en files op belangrijke doorgaande wegen. Martijn van Dee heeft dit proces in opdracht van de gemeente Rhenen gestroomlijnd. Hij zorgde ook voor de interne afstemming tussen ambtenaren en verantwoordelijke wethouders.  

In een klein projectteam bestaande uit mensen van de dierentuin, hun adviseurs en verschillende ambtenaren van de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht is bekeken op welke manier ervoor gezorgd kon worden dat de extra verkeersaantrekkende werking niet zou zorgen voor overlast in de buurt. Zo is door Ouwehand een reserveringssysteem opgezet, om de bezoekers te spreiden. De gemeente heeft naast een afwijking van de bouwhoogte voor de bouw van Pandasia ook mee gewerkt aan een tijdelijk parkeerterrein op het bedrijventerrein Remmerden.

Het resultaat: pandaplezier zonder overlast

Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat Nederland massaal kan genieten van de panda’s waarbij geen sprake is van verkeers- of parkeeroverlast.

Kompas Omgevingsadvies  scaled e